კომპოსტი
მზის წყლის გამაცხელებელი
ნამჯა, როგორც საშენი მასალა
სუფთა წყალი
სიახლეები
19.08.2016 - ხარისხის უზრულნველყოფის სტანდარტებისა და ორგანული სერტიფიცირების სემინარი
02.08.2016 - შეხვედრა პოტენციურ მყიდველთან
25.07.2016 - დუშეთის მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებული კოოპერატივების მონახულება
25.07.2016 - სემინარი საგადასახადო საქმესა და ბუღალტრულ აღრიცხვაზე
27.10.2015 - სემინარი ენერგო კოოპერატივებზე საქართველოში
ჩვენ შესახებ
ჩვენ ვცხრობოთ ისტორიის კრიტიკულ პერიოდში. ჩვენი დღევანდელი საქმიანობა განსაზღვრავს ჩვენს მომავალ ყოფას. ჩვენ გვჯერა, რომ შესაძლებელია იმედიანი და დადებითი ქმედებები, რათა გადავწყვიტოთ ამჟამინდელი და მომავალი საჭიროებები, დავიცვათ და გავაძლიეროთ ადამიანური უნარი, რათა ხელი შევუწყოთ ჩვენსავე კეთილდღეობას. სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო ხელმძღვანელობს ამ რწმენით.
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by